Individuální fyzioterapie

 

Fyzioterapie vychází z úvodního kineziologického vyšetření a aktuálního fyzického a duševního stavu klienta.

  • Návštěva se skládá obvykle z:
  1. Ošetření měkkých tkání (kůže, fascií, svalů) problematické oblasti, případně péče o jizvu
  2. Použití dalších fyzioterapeutických metod dle potřeby
  3. Individuálního cvičení s fyzioterapeutem
  4. Korekce sedu, stoje a dalších pohybových stereotypů
  5. Instruktáže, nácviku a korekci domácího cvičení (autoterapie), možnost i písemných, resp. obrázkových materiálů pro podporu autoterapie

Kontakt

Rekondiční studio HARMONIE Ing. Monika Bauerová
Za Radnicí 309
257 56 Neveklov
732 302 864 bauerova.monika@seznam.cz